Impressum

Verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina’s

Anfangsquell
Monique Liem
Murgau 8
8370 Sirnach TG

Copyright

Het auteursrecht voor alle inhoud van deze website berust bij Anfangsquell, Monique Liem.

Noot

De lichttherapie en de resultaten daarvan worden niet erkend door de orthodoxe geneeskunde en zijn niet wetenschappelijk bewezen. De behandeling met lichte Mandala-apparaten vervangt geen enkele orthodoxe medisch goedgekeurde methode. De beslissing om een Licht Mandala-apparaat te gebruiken is in ieder geval aan de therapeut.
Alle genoemde producten worden verklaard als cosmetica of voedingssupplementen en zijn geen genezende producten, ze claimen geen genezingssuccessen te zijn. De aanvragen worden gedaan op eigen verantwoordelijkheid en vervangen of beperken niet de diagnose of behandeling van een arts of een alternatieve behandelaar. Er worden geen genezingsbeloften gedaan en een genezing in medische en conventionele zin kan niet worden verondersteld.

Volgens artikel 47, lid 3, van de verordening inzake levensmiddelen en gebruiksvoorwerpen is elke verwijzing naar een ziekteverwekkende, verzachtende of preventieve werking van gebruiksvoorwerpen (met inbegrip van cosmetische producten) verboden.

Disclaimer

Alle teksten en links zijn zorgvuldig gecontroleerd en worden voortdurend bijgewerkt. Wij stellen alles in het werk om correcte en volledige informatie op deze website te verstrekken, maar aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid, garantie of aansprakelijkheid voor de juistheid, volledigheid of actualiteit van de informatie op deze website. Wij behouden ons het recht voor om de informatie op deze website op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen en zijn niet verplicht om de informatie op deze website bij te werken. Alle links naar externe aanbieders zijn op het moment van opname gecontroleerd op juistheid, maar wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud en beschikbaarheid van websites die via hyperlinks te bereiken zijn. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en vooral voor schade die door de inhoud van gelinkte pagina’s wordt veroorzaakt, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar de link verwijst aansprakelijk. Het is niet van belang of de schade direct, indirect of financieel van aard is of dat er sprake is van enige andere schade die het gevolg zou kunnen zijn van verlies van gegevens, verlies van gebruik of andere redenen van welke aard dan ook.

Gegevensbescherming

We kunnen de veiligheid van de gegevensoverdracht op het internet niet garanderen; er bestaat met name een risico van toegang door derden wanneer gegevens via e-mail worden verzonden.

Het gebruik van de in het impressum gepubliceerde contactgegevens door derden voor reclamedoeleinden is hierbij uitdrukkelijk verboden. De exploitant behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde reclame of informatiemateriaal.

Indien afzonderlijke bepalingen of formuleringen van deze disclaimer ongeldig zijn of worden, blijven de inhoud en de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.

Translate »
Open chat
brauchen Sie Hilfe?
brauchen Sie Hilfe?